Twee lotusbloemen Westerwolder Dharma Toevlucht Twee lotusbloemen - gespiegeld

Een kort overzicht


Home

Agenda

Anbi

ZENMEESTER SPREEKT OVER
'LEVEN EN DOOD'

Wij weten allemaal wat leven en dood is, maar wat weten we over de diepere betekenis van leven en dood?


Donderdagavond 31 mei, van 19.30 – 21.00 uur:


Eerwaarde meester Koshin Schomberg –leerling van wijlen Jiyu‑Kennett en abt van het Amerikaanse klooster North Cascades Buddhist Priory– zal vanuit zen-boeddhistisch perspectief spreken over
"The deeper meaning of Life and Death"
en het belang van boeddhistische training.


De lezing –die in het Engels zal zijn– vindt plaats op de deel van de boerderij aan de Bisschopsweg 41 in Bourtange.

De toegang is gratis; en traditiegetrouw is er een bedelkom voor ev. vrijwillige bijdragen aan de monnik. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.


Informatie: Westerwolder Dharma Toevlucht
tel.: 0599-354630
www.zenmeditatie-westerwolde.nl
e-mail via: zenmeditatie.westerwolde@gmail.com


De zaal is open rond 19.15 uur

Beknopte informatie

"Wie het Boeddhisme bestudeert, bestudeert zichzelf; wie zichzelf bestudeert, overstijgt zichzelf; wie zichzelf overstijgt, wordt door alles verlicht; en die verlichting verbreekt ons vastgeklonken zijn aan lichaam en geest, niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle andere wezens."

–zenmeester Dogen–

Wat is de Westerwolder Dharma Toevlucht

De Westerwolder Dharma Toevlucht is een contemplatieve, (zen)-boeddhistische tempel en is verbonden met de Serene Reflectie Dharma Associatie. Onze beoefening en ons onderricht is verankerd in de serene reflectie meditatie traditie (dat is: het aloude soto-zen) zoals dit werd onderwezen door de eerwaarde meester Jiyu-Kennett (1924-1996). De tempel wordt geleid door eerw. meester Hector van der Marel, een discipel van eerw. meester Koshin Schomberg, abt van North Cascades Buddhist Priory. Hij werd gewijd in 1995, ontving de transmissie in 1999 en werd in 2005 tot meester benoemd.

Waarvoor kunt u bij de Westerwolder Dharma Toevlucht terecht

U bent bij de Westerwolder Dharma Toevlucht welkom voor o.m. meditatie-instructie, meditatie-bijeenkomsten en (al dan niet individuele) dag-retraites. Daarnaast houden we lezingen, geven onderricht in de boeddhistische leringen die gericht zijn op de integratie van meditatie en het dagelijkse leven, en we verlenen op individuele basis pastorale/spirituele begeleiding (sanzen). Tevens houden we diverse boeddhistische feestdagen in ere en verzorgen we ceremoniële plechtigheden voor diverse gelegenheden. Onze diensten bieden we in principe kosteloos aan. De Dharma is niet van ons en die kunnen we niet te gelde maken. Echter vrijwillige bijdragen worden op prijs gesteld, want de tempel is –geheel naar boeddhistische traditie– volledig van giften en donaties afhankelijk. Alle bijdragen zijn welkom, klein of groot, in geld of in natura. Alle gevers zijn wij zeer erkentelijk voor hun generositeit.

Wanneer zijn er bijeenkomsten

Elke zondagochtend is er van 9.00 - 11.30 u. een meditatie-bijeenkomst. Deze is toegankelijk is voor iedereen die van ons meditatie-instructie heeft gekregen. Gewoonlijk zijn twee periodes zitmeditatie, afgewisseld met loopmeditatie, gevolgd door een ochtenddienst waarin we een aantal essentiële teksten reciteren. Onder het genot van een kopje thee volgt een Dharma-bespreking en is er ruimte voor vraag en antwoord. Meditatie-instructie geven we op afspraak. Als u geïnteresseerd bent om meditatie-instructie te ontvangen, of als u aan de meditatie-bijeenkomsten wilt deelnemen maar nog niet eerder in onze tempel bent geweest, neem dan even contact met ons op.

Waar kunt u ons vinden

Westerwolder Dharma Toevlucht
Eerw. meester Hector van der Marel
Wollingboerweg 14
9545 VC Bourtange

E-mail: info@westerwolder-dharma-toevlucht.nl
Tel.: 0599 - 354630
Bank: NL76 TRIO 0212 1809 32